ติดต่อเรา


Benchama Maharat School
600 Sunpasit Amphoemuang Ubonratchathani 34000 | Tel : 045-262194 Fax : 045-262193 
e-Mail : webmaster@benchama.ac.th
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-262194 โทรสาร : 045-262193 | อีเมลล์ webmaster@benchama.ac.th
Comments